Tổng đài Panasonic

tải xuống (3)

Bàn lập trình KX-T7730X

p_10777_PANASONIC-KX-DT543X

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT543X

tải xuống (4)

Tổng đài KX-NS300

tải xuống (2)

Tổng đài KX-TES824SN cấu hình 3-8

p_17445_Untitled

Tổng đài Panasonic KX-HTS824 04 line vào-16 máy ra

tải xuống (4)

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-28 máy nhánh